baksiden


fotoviken.noHer er baksiden:


Jeg er født i 1957 og fikk det samme valget som Bjørnson fikk, da han skrev: jeg velger meg april.